diumenge, 24 de gener del 2010

Segona reunió de la Colla dels Federins 21 de Gener de 2.010

Un cop vista la presentació en Power Point de l’activitat proposada pel diumenge 9 de maig dins de la programació de la Fira Modernista de Terrassa: L’entrada dels escamots de Carlins i de Federals a la Vila Liberal de Terrassa: Que venen els Carlins! Que venen els Federals!
Els presents varem convenir que sent aquest el primer any de l’activitat potser caldria reforçar un sol escamot per tenir un grup més espectacular i nombrós. Llevat que una més amplia participació ens aconsellés, també, la organització de l’escamot dels Federals.
En principi és constituiria el grup de l’escamot Carlí, en reconèixer-l’hi un abillament vistós, i que alhora introdueix de manera entenedora la coartada històrica en que s’inspira la Cercavila: Que venen els Carlins! Que venen els Federals!
L’administració municipal ens va manifestar que troben molt encertada la nostra iniciativa. I que els tècnics de l’organització de la Fira Modernista vetllaran perquè la Cercavila: Que venen els Carlins! Que venen els Federals! Tingui un recorregut i un horari prou integrat entre totes les que es faran el diumenge a la Fira, cuitant perquè no en “trepitgem”, i alhora cap ens “trepitgi” la nostra cercavila.
L’itinerari de la cercavila es va concloure de que hauria de ser en sentit descendent tot provinents de l’Estació del Nord, fins ha arribar a l’Ajuntament.
També es va recordar per a tots aquells companys que havien manifestat el seu desig de portar un trabuc per fer les gallejades de la Cercavila, que no queda gaire temps per a sol•licitar el permís corresponent. Els tràmits que cal seguir els podeu consultar a l’enllaç www.trabucaires.com de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, que podeu enllaçar des del nostre Blog. Des de l’enllaç esmentat us podeu baixar els impresos necessaris per la sol•licitud. Si teniu l’ intenció de fer-ho cal que no deixeu passar gaires dies per fer el tràmit, si no ja no hi sereu a temps.
En quan a les tasques que ens afecten a tots els participants de la Cercavila: Que venen els Carlins! Que venen els Federals!, serem convocats a l’última setmana de febrer per començar a prendre mides als per la confecció dels vestits de l’escamot.
Recordeu que tan la Colla com l’activitat és oberta, i és poden afegir totes les persones que així ho desitgin per gaudir de la Fira Modernista de Terrassa, sense altra limitació que les que venen donades per les dades límit per la confecció dels vestits, o en el seu cas, els tràmits administratius pel permís del trabuc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada